ברוכים הבאים

מורכבותם של תהליכי גלובליזציה הכוללים מדינות מהאיחוד האירופי וכאלו שאינן חברות בו דורשת הבנייה של מסגרת חשיבה קוסמופוליטית. הבנייה זו, מצדה, דורשת פיתוח של אסטרטגיות חינוכיות מוכוונות, שמטרתן לטפח דיאלוג בין-תרבותי והבנייה של זהויות חדשות, אשר נובעות מהאפשרויות הנפתחות בפנינו כאשר אנו מתקשרים עם ה”אחר”. אסטרטגיות חינוכיות מציעות כלים קוגניטיביים, רגשיים וחברתיים שבאמצעותם אפשר להתמודד עם דעות קדומות ועם סטריאוטיפים, ואשר מכינים את התלמידים לאזרחות פעילה בחברה מגוונת ומורכבת.

גישה חינוכית יעילה לפיתוח מעורבות קוסמופוליטית תכלול טיפוח של חשיבה מורכבת, אשר מאפשרת לילדים להשתמש במסגרות ביקורתיות, יצירתיות ואכפתיות של חשיבה ושל הבנה (Lipman, 2003). פרויקט זה עושה שימוש בשיטה המוכחת של פילוסופיה לילדים (PC4), שבה מפתחים חשיבה מורכבת באמצעות הבניית קהילות של חקירה פילוסופית, ומבקש ליצור סביבה קוסמופוליטית, שבה ילדים מתרבויות שונות נפתחים זה כלפי זה תוך הבנייה של הזהויות שלהם עצמם, ולומדים להעריך את יכולת התרומה של האחר להבנייתה של חברה צודקת. ההשתתפות בקהילות חוקרות שכאלה מאפשרת לילדים אשר נמצאים בסכנת הדחקה לשוליים או הדרה (תרבותית, חברתית או כלכלית) ולילדים המתהלכים כבני בית בקרב תרבות הרוב להיפגש זה עם זה כשווים מתוך ניסיון להבנות משמעות, לפתח תפיסת עולם ולגבש את התשובה האישית שלהם לשאלה: “כיצד ראוי שנחיה?”

הדגש של פרויקט PEACE הוא עיצוב, בחינה ואימות של תכנית לימודים חדשה בתחום הפילוסופיה לילדים (P4C), המתמקדת במעורבות קוסמופוליטית ובדיאלוג בין-תרבותי. תכנית PEACE תשפיע על פרקטיקות חינוכיות בכך שתעניק למחנכים פיתוח מקצועי מתמחה, אסטרטגיות לימוד וחומרי לימוד חדשים, וכן תשפר את כישורי החשיבה והתקשורת של ילדים. באמצעות ההנגשה של אסטרטגיות, תכניות לימוד ומשאבי לימוד חדשים בהקשרים אחרים ובמדינות אחרות, נוכל להרחיב את ההיקף של פרויקט PEACE ולקדם מודעות קוסמופוליטית.

המטרה העליונה של פרויקט PEACE היא להפיץ בקרב חלקים כמה שיותר נרחבים של החברה את הרעיון שיש באפשרותנו לתרום לפיתוח של נטייה קוסמופוליטית ומעורבות בקרב אזרחי העתיד באמצעות פרקטיקות וכלים חינוכיים המיועדים לכך.